Waluty
Wersje językowe
Promocje
Mighty + (plus) - waporyzator suszu
Mighty + (plus) - waporyzator suszu
1 599,00 zł 1 489,00 zł
szt.
Firefly 2+ OAK Waporyzator suszu
Firefly 2+ OAK Waporyzator suszu
1 099,00 zł 1 069,00 zł
szt.
Fury 2 waporyzator suszu
Fury 2 waporyzator suszu
509,00 zł 489,00 zł
szt.
Holistical ONE - waporyzator suszu oraz koncentratów
Holistical ONE - waporyzator suszu oraz koncentratów
349,00 zł 299,00 zł
szt.
 XMAX Starry 3.0 - Waporyzator suszu CBD
XMAX Starry 3.0 - Waporyzator suszu CBD
289,00 zł 239,00 zł
szt.
Dynavap Vapcap M 2021 Waporyzator manualny
Dynavap Vapcap M 2021 Waporyzator manualny
289,00 zł 269,00 zł
szt.
Mighty waporyzator suszu (+20% bateria)
Mighty waporyzator suszu (+20% bateria)
1 129,00 zł 1 099,00 zł
szt.
Waporyzator suszu CBD Smono 3
Waporyzator suszu CBD Smono 3
329,00 zł 299,00 zł
szt.
Dynavap Vapcap M 2021 + zapalniczka vapotorch + susz CBD
Dynavap Vapcap M 2021 + zapalniczka vapotorch + susz CBD
319,00 zł 299,00 zł
szt.
Boundless Tera v3 - waporyzator suszu i koncentratów
Boundless Tera v3 - waporyzator suszu i koncentratów
749,00 zł 699,00 zł
szt.
Linx Gaia waporyzator suszu
Linx Gaia waporyzator suszu
639,00 zł 589,00 zł
Arizer Solo 2 - waporyzator suszu CBD THC
Arizer Solo 2 - waporyzator suszu CBD THC
649,00 zł 599,00 zł
szt.
Produkt dnia
 Fenix Mini Waporyzator suszu CBD THC
Fenix Mini Waporyzator suszu CBD THC
329,00 zł 279,00 zł
szt.
 XMAX V3 PRO - Waporyzator suszu on-demand
XMAX V3 PRO - Waporyzator suszu on-demand
329,00 zł 329,00 zł
szt.
CBD vs rak i komórki nowotworowe 0
10.jpg

Wnioski na temat potencjalnych korzyści stosowania ekstraktów(olej konopny, susz i inne) CBD dla osób leczących się onkologicznie pomimo pierwszych odkryć w latach 70. ze względu na prohibicje były wstrzymane przez dekady, są wciąż w początkowej fazie, jednak ilość i jakość wniosków są dyplomatycznie mówiąc obiecujące. Przedstawimy kilka z dotychczasowych badań, mając nadzieję że informacje te w jakimś stopniu zaciekawią lub pomogą.

Poniżej streścimy esencje wyników relacji nowotworów i ich leczenia z pomocą olejek CBD;
Na dole znajdziecie przypisy z odnośnikami do całej treści badań biomedycznych w National Library of Medicine (NLM to największa na świecie biblioteka medyczna prowadzona przez rząd Stanów Zjednoczonych).
Artykuł ten będziemy z czasem rozwijać, dodając nowe badania i informacje.

Częstym terminem, którym posługują się naukowcy w poniższych badaniach jest apoptoza, autofagia. Dla wyjaśnienia, słowa te w dużym skrócie definiują naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie. Dzięki temu mechanizmowi z organizmu usuwane są zużyte lub uszkodzone komórki.


Wprowadzenie


Już w 1975 r. Munson i współpracownicy wykazali, że podawanie kannabinoidów hamowało wzrost komórek raka płuc in vitro, tak samo jak i po doustnym podaniu CBD żywym myszom. Zainteresowanie właściwościami przeciwnowotworowymi kannabinoidów zostało wznowione po odkryciu systemu kannabinoidowego i klonowaniu specyficznych receptorów kanabinoidowych.


Od tego czasu wykazano, że kilka kannabinoidów wywiera działanie anty-proliferacyjne(powstrzymujące rozprzestrzenianie) i pro-apoptotyczne(promujące eliminacje chorych komórek) w różnych typach nowotworów (płuc, glejaka, tarczycy, chłoniaka, skóry, trzustki, macicy, piersi, prostaty i raka jelita grubego) zarówno in vitro, jak i u żywych organizmów.


Ponadto obecnie odkrywane są inne mechanizmy przeciwnowotworowe kannabinoidów, wykazujące ich zdolność do zakłócania neowaskularyzacji guza, migracji komórek nowotworowych, adhezji, inwazji i przerzutów.Streszczenie wybranych badań:

CBD a GLEJAK

[1] Massi P. i wsp. (Włochy, 2006r.) wykazali, że CBD skutecznie hamuje proliferację ludzkich komórek glejaka U87-MG i U373 in vitro poprzez indukcję apoptozy. Gdy przeszczepy nowotworowe zostały wygenerowane u myszy z niedoborem odporności, u żywych myszy leczenie do nowotworowe CBD znacznie zmniejszyło wzrost guza.
[1]
"Nie-psychoaktywny kannabidiol(CBD) wywołuje aktywację kaspazy i stres oksydacyjny w ludzkich komórkach glejaka."
Massi P. (Italy , 2006) The non-psychoactive cannabidiol triggers caspase activation and oxidative stress in human glioma cells.


[2] Marcu JP. i wsp. (Stany Zjednoczone, 2010r.) potwierdzili skuteczność CBD w hamowaniu wzrostu wielu linii komórkowych glejaka w sposób silniejszy niż Δ9-THC. Co ciekawe, połączone leczenie Δ9-THC za pomocą CBD wykazało, że CBD zwiększyło działanie hamujące Δ9-THC na wzrost komórek glejaka.
[2] "Kannabidiol zwiększa hamujące działanie delta9-tetrahydrokannabinolu na proliferację i żywotność komórek glejaka ludzkiego."
"Marcu JP. i wsp.(USA, 2010) Cannabidiol enhances the inhibitory effects of delta9-tetrahydrocannabinol on human glioblastoma cell proliferation and survival.

[3] Valenti M. i wsp. (Włochy, 2009r.) wykazali, że zarówno w liniach ludzkich komórek glejaka T98G, jak i opornych na A9-THC komórek U87-MG , CBD per se silnie obniża poziom dwóch cząsteczek sygnałowych kluczowych w proliferacji komórek nowotworowych, ERK i PI3K/Akt. Ponadto hamował indukowany niedotlenieniem czynnik transkrypcyjny HIF-1α, jeden z najbardziej krytycznych bodźców do przeżycia komórek, ruchliwości i angiogenezy guza. Zatem hamowanie tych trzech cząsteczek wskazuję na część działań aktywności przeciwnowotworowej CBD.

[3] "Kannabidiol(CBD), nie-psychoaktywny związek kannabinoidowy, hamuje proliferację i inwazję komórek glejaka U87-MG i T98G."
Valenti M. i wsp.(Italy, 2013) Cannabidiol(CBD), a non-psychoactive cannabinoid compound, inhibits proliferation and invasion in U87-MG and T98G glioma cells through a multitarget effect.

[4] Vaccani A. i wsp. (Włochy, 2005r) zbadali że oprócz hamowania wzrostu komórek, CBD powstrzymywało migrację i inwazyjność komórek glejaka.

[4] "Kanabidiol(CBD) hamuje migrację ludzkich komórek glejaka przez mechanizm niezależny od receptora kannabinoidowego."
Vaccani A. i wsp. (Italy, 2005) Cannabidiol inhibits human glioma cell migration through a cannabinoid receptor-independent mechanism.


CBD a RAK PIERSI

[5] Ligresti A. i wsp (Włochy, 2006r.) Wyniki uzyskane wyraźnie wskazują, że spośród pięciu badanych związków naturalnych kannabidiol(CBD) jest najsilniejszym związkiem powstrzymującym wzrost komórek rakowych piersi. W przypadku komórek MDA-MB-231, eksperymenty wskazały, że efekt kannabidiolu jest spowodowany jego zdolnością do wyzwalania apoptozy poprzez bezpośrednią lub pośrednią aktywację receptorów kannabinoidowych CB2 i CB1.

[5] Działanieprzeciwnowotworowe kanabinoidów roślinnych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kannabidiolu(CBD) na raka piersi u ludzi.
Ligresti A. i wsp.(Italy, 2006) Antitumor activity of plant cannabinoids with emphasis on the effect of cannabidiol on human breast carcinoma.


[6] Grupa McAllistera(Stany Zjednoczone, 2007r.) wykazała, że CBD oprócz hamowania namnażania się komórek rakowych, ingerowało także w dwa inne kluczowe etapy progresji raka piersi - inwazji i przerzutów. Z pozostałych badanych kannabinoidów CBD okazał się jednym z najbardziej skutecznych.

[6] Kanabidiol jako nowy inhibitor ekspresji genu Id-1 w agresywnych komórkach raka piersi.
McAllister SD i wsp.(USA, 2007) Cannabidiol as a novel inhibitor of Id-1 gene expression in aggressive breast cancer cells.[7] Shrivastava A. i wsp.(Stany Zjednoczone, 2011r.) wykazali oparty na CBD wzrost produkcji ROS(Reaktywnych formy tlenu), które mają zasadnicze znaczenie dla wywołania zarówno apoptozy, jak i autofagii. CBD zmniejsza mitochondrialny potencjał błonowy, wyzwala translokację białka oddziałującego z Beclin2 (Bid) do mitochondriów i uwalnianie cytochromu C do cytozolu, a ostatecznie aktywację wewnętrznego szlaku apoptozy. W całości praca ta podkreśla obecność złożonej równowagi między autofagią, a apoptozą modulowaną przez mitochondria, w wywołanej przez CBD eliminacji komórek raka piersi i wzmacnia pogląd, że CBD można uznać za alternatywny środek leczenia raka piersi

[7] CBD wzmaga zaprogramowaną śmierć komórek w komórkach raka piersi poprzez koordynację interakcji między apoptozą i autofagią.
Shrivastava A. i wsp.(USA, 2011) Cannabidiol induces programmed cell death in breast cancer cells by coordinating the cross-talk between apoptosis and autophagy.CBD a Nowotwory układu krwiotwórczego


[8] Gallily R. i współpracownicy (Izrael, 2003r.) wykazali zależny od dawki CBD wzrost apoptozy u pacjentów z ostrą białaczką szpikową. Po rozpoczęciu leczenia kannabinoidami CBD i CBD-DMH, zaobserwowano aktywację kaspazy-3, która najprawdopodobniej stanowi mechanizm apoptozy.

[8] Kannabidiol CBD, wzmaga apoptozę u ludzi z ostrą białaczką szpikową(AML).
Gallili R. i wsp. (Israel, 2003) Gamma-irradiation enhances apoptosis induced by cannabidiol, a non-psychotropic cannabinoid, in cultured HL-60myeloblastic leukemia cells.


[9]
Wu HU i wsp. (Tajwan, 2008r.) wykazali że apoptoza limfocytów była znacznie zwiększona po ekspozycji na CBD, w zależności od czasu i stężenia. Ekspozycja limfocytów na CBD wywołała wczesną produkcję reaktywnych form tlenu (ROS), przy czym szczytowa odpowiedź wynosiła 1 godzinę po leczeniu CBD. Niniejsze badanie wykazało, apoptotyczny efekt CBD na limfocyty i aktywacji kaspazy-8.

[9] Apoptoza indukowana kannabidiolem(CBD) w limfocytach jest związana z aktywacją kaspazy-8 zależną od stresu oksydacyjnyjnego.
Wu HY i wsp. (Tajwan, 2008) Cannabidiol-induced apoptosis in primary lymphocytes is associated with oxidative stress-dependent activation of caspase-8.


[10] Lee CY i wsp. (Tajwan,2008r.) wykazali, że zarówno tymocyty, jak i komórki grasiczaka EL-4 były podatne na apoptozę indukowaną przez CBD. Zauważono że zwiększony poziom reaktywnych form tlenu komórkowego (ROS) w obu komórkach pojawia się w szczytowym poziomie po 2 godzinach od podania CBD.

[10] Badanie porównawcze apoptozy indukowanej kannabidiolem(CBD) w tymocytach i komórkach grasiczaka EL-4 u myszy.
Lee CY i wsp.(Taiwan, 2008) A comparative study on cannabidiol-induced apoptosis in murine thymocytes and EL-4 thymoma cells.

CBD a Rak szyjki macicy

[11] Ramer R. i współpracownicy (Niemcy, 2010r.)  ocenili wpływ kanabidiolu(CBD) na inwazyjność komórek rakowych. Stwierdzono wywołane przez CBD, osłabienie   rozprzestrzeniania się ludzkiego raka szyjki macicy (HeLa, C33A) i ludzkiego raka płuc (A549). Odkrycie te pomogło w zrozumieniu nowego mechanizmu działania kannabidiolu(CBD) i sugerują jego zastosowanie jako opcji terapeutycznej w leczeniu wysoce inwazyjnych nowotworów.

[11] Kannabidiol(CBD)hamuje inwazję komórek nowotworowych poprzez regulację inhibitora tkankowego metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej(MMP-1).
Ramer R. i wsp.(Germany, 2010) Cannabidiol inhibits cancer cell invasion via upregulation of tissue inhibitor of matrix metalloproteinases-1.
Sprawdź naszą ofertę <<< kliknij tutaj


Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl