Szukaj

CBD vs rak i komórki nowotworowe

Marcin, 21 kwiecień 2019
CBD vs rak i komórki nowotworowe

Wnioski na temat potencjalnych korzyści stosowania ekstraktów(olej konopny, susz i inne) CBD dla osób leczących się onkologicznie pomimo pierwszych odkryć w latach 70. ze względu na prohibicje były wstrzymane przez dekady, są wciąż w początkowej fazie, jednak ilość i jakość wniosków są dyplomatycznie mówiąc obiecujące. Przedstawimy kilka z dotychczasowych badań, mając nadzieję że informacje te w jakimś stopniu zaciekawią lub pomogą.

Poniżej streścimy esencje wyników relacji nowotworów i ich leczenia z pomocą CBD;
Na dole znajdziecie przypisy z odnośnikami do całej treści badań biomedycznych w National Library of Medicine (NLM to największa na świecie biblioteka medyczna prowadzona przez rząd Stanów Zjednoczonych).
Artykuł ten będziemy z czasem rozwijać, dodając nowe badania i informacje.

Częstym terminem, którym posługują się naukowcy w poniższych badaniach jest apoptoza, autofagia. Dla wyjaśnienia, słowa te w dużym skrócie definiują naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie. Dzięki temu mechanizmowi z organizmu usuwane są zużyte lub uszkodzone komórki.


Wprowadzenie


Już w 1975 r. Munson i współpracownicy wykazali, że podawanie kannabinoidów hamowało wzrost komórek raka płuc in vitro, tak samo jak i po doustnym podaniu CBD żywym myszom. Zainteresowanie właściwościami przeciwnowotworowymi kannabinoidów zostało wznowione po odkryciu systemu kannabinoidowego i klonowaniu specyficznych receptorów kanabinoidowych.


Od tego czasu wykazano, że kilka kannabinoidów wywiera działanie anty-proliferacyjne(powstrzymujące rozprzestrzenianie) i pro-apoptotyczne(promujące eliminacje chorych komórek) w różnych typach nowotworów (płuc, glejaka, tarczycy, chłoniaka, skóry, trzustki, macicy, piersi, prostaty i raka jelita grubego) zarówno in vitro, jak i u żywych organizmów.


Ponadto obecnie odkrywane są inne mechanizmy przeciwnowotworowe kannabinoidów, wykazujące ich zdolność do zakłócania neowaskularyzacji guza, migracji komórek nowotworowych, adhezji, inwazji i przerzutów.Streszczenie wybranych badań:

CBD a GLEJAK

[1] Massi P. i wsp. (Włochy, 2006r.) wykazali, że CBD skutecznie hamuje proliferację ludzkich komórek glejaka U87-MG i U373 in vitro poprzez indukcję apoptozy. Gdy przeszczepy nowotworowe zostały wygenerowane u myszy z niedoborem odporności, u żywych myszy leczenie do nowotworowe CBD znacznie zmniejszyło wzrost guza.
[1]
"Nie-psychoaktywny kannabidiol(CBD) wywołuje aktywację kaspazy i stres oksydacyjny w ludzkich komórkach glejaka."
Massi P. (Italy , 2006) The non-psychoactive cannabidiol triggers caspase activation and oxidative stress in human glioma cells.


[2] Marcu JP. i wsp. (Stany Zjednoczone, 2010r.) potwierdzili skuteczność CBD w hamowaniu wzrostu wielu linii komórkowych glejaka w sposób silniejszy niż Δ9-THC. Co ciekawe, połączone leczenie Δ9-THC za pomocą CBD wykazało, że CBD zwiększyło działanie hamujące Δ9-THC na wzrost komórek glejaka.
[2] "Kannabidiol zwiększa hamujące działanie delta9-tetrahydrokannabinolu na proliferację i żywotność komórek glejaka ludzkiego."
"Marcu JP. i wsp.(USA, 2010) Cannabidiol enhances the inhibitory effects of delta9-tetrahydrocannabinol on human glioblastoma cell proliferation and survival.

[3] Valenti M. i wsp. (Włochy, 2009r.) wykazali, że zarówno w liniach ludzkich komórek glejaka T98G, jak i opornych na A9-THC komórek U87-MG , CBD per se silnie obniża poziom dwóch cząsteczek sygnałowych kluczowych w proliferacji komórek nowotworowych, ERK i PI3K/Akt. Ponadto hamował indukowany niedotlenieniem czynnik transkrypcyjny HIF-1α, jeden z najbardziej krytycznych bodźców do przeżycia komórek, ruchliwości i angiogenezy guza. Zatem hamowanie tych trzech cząsteczek wskazuję na część działań aktywności przeciwnowotworowej CBD.

[3] "Kannabidiol(CBD), nie-psychoaktywny związek kannabinoidowy, hamuje proliferację i inwazję komórek glejaka U87-MG i T98G."
Valenti M. i wsp.(Italy, 2013) Cannabidiol(CBD), a non-psychoactive cannabinoid compound, inhibits proliferation and invasion in U87-MG and T98G glioma cells through a multitarget effect.

[4] Vaccani A. i wsp. (Włochy, 2005r) zbadali że oprócz hamowania wzrostu komórek, CBD powstrzymywało migrację i inwazyjność komórek glejaka.

[4] "Kanabidiol(CBD) hamuje migrację ludzkich komórek glejaka przez mechanizm niezależny od receptora kannabinoidowego."
Vaccani A. i wsp. (Italy, 2005) Cannabidiol inhibits human glioma cell migration through a cannabinoid receptor-independent mechanism.


CBD a RAK PIERSI

[5] Ligresti A. i wsp (Włochy, 2006r.) Wyniki uzyskane wyraźnie wskazują, że spośród pięciu badanych związków naturalnych kannabidiol(CBD) jest najsilniejszym związkiem powstrzymującym wzrost komórek rakowych piersi. W przypadku komórek MDA-MB-231, eksperymenty wskazały, że efekt kannabidiolu jest spowodowany jego zdolnością do wyzwalania apoptozy poprzez bezpośrednią lub pośrednią aktywację receptorów kannabinoidowych CB2 i CB1.

[5] Działanieprzeciwnowotworowe kanabinoidów roślinnych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kannabidiolu(CBD) na raka piersi u ludzi.
Ligresti A. i wsp.(Italy, 2006) Antitumor activity of plant cannabinoids with emphasis on the effect of cannabidiol on human breast carcinoma.


[6] Grupa McAllistera(Stany Zjednoczone, 2007r.) wykazała, że CBD oprócz hamowania namnażania się komórek rakowych, ingerowało także w dwa inne kluczowe etapy progresji raka piersi - inwazji i przerzutów. Z pozostałych badanych kannabinoidów CBD okazał się jednym z najbardziej skutecznych.

[6] Kanabidiol jako nowy inhibitor ekspresji genu Id-1 w agresywnych komórkach raka piersi.
McAllister SD i wsp.(USA, 2007) Cannabidiol as a novel inhibitor of Id-1 gene expression in aggressive breast cancer cells.[7] Shrivastava A. i wsp.(Stany Zjednoczone, 2011r.) wykazali oparty na CBD wzrost produkcji ROS(Reaktywnych formy tlenu), które mają zasadnicze znaczenie dla wywołania zarówno apoptozy, jak i autofagii. CBD zmniejsza mitochondrialny potencjał błonowy, wyzwala translokację białka oddziałującego z Beclin2 (Bid) do mitochondriów i uwalnianie cytochromu C do cytozolu, a ostatecznie aktywację wewnętrznego szlaku apoptozy. W całości praca ta podkreśla obecność złożonej równowagi między autofagią, a apoptozą modulowaną przez mitochondria, w wywołanej przez CBD eliminacji komórek raka piersi i wzmacnia pogląd, że CBD można uznać za alternatywny środek leczenia raka piersi

[7] CBD wzmaga zaprogramowaną śmierć komórek w komórkach raka piersi poprzez koordynację interakcji między apoptozą i autofagią.
Shrivastava A. i wsp.(USA, 2011) Cannabidiol induces programmed cell death in breast cancer cells by coordinating the cross-talk between apoptosis and autophagy.CBD a Nowotwory układu krwiotwórczego


[8] Gallily R. i współpracownicy (Izrael, 2003r.) wykazali zależny od dawki CBD wzrost apoptozy u pacjentów z ostrą białaczką szpikową. Po rozpoczęciu leczenia kannabinoidami CBD i CBD-DMH, zaobserwowano aktywację kaspazy-3, która najprawdopodobniej stanowi mechanizm apoptozy.

[8] Kannabidiol CBD, wzmaga apoptozę u ludzi z ostrą białaczką szpikową(AML).
Gallili R. i wsp. (Israel, 2003) Gamma-irradiation enhances apoptosis induced by cannabidiol, a non-psychotropic cannabinoid, in cultured HL-60myeloblastic leukemia cells.


[9]
Wu HU i wsp. (Tajwan, 2008r.) wykazali że apoptoza limfocytów była znacznie zwiększona po ekspozycji na CBD, w zależności od czasu i stężenia. Ekspozycja limfocytów na CBD wywołała wczesną produkcję reaktywnych form tlenu (ROS), przy czym szczytowa odpowiedź wynosiła 1 godzinę po leczeniu CBD. Niniejsze badanie wykazało, apoptotyczny efekt CBD na limfocyty i aktywacji kaspazy-8.

[9] Apoptoza indukowana kannabidiolem(CBD) w limfocytach jest związana z aktywacją kaspazy-8 zależną od stresu oksydacyjnyjnego.
Wu HY i wsp. (Tajwan, 2008) Cannabidiol-induced apoptosis in primary lymphocytes is associated with oxidative stress-dependent activation of caspase-8.


[10] Lee CY i wsp. (Tajwan,2008r.) wykazali, że zarówno tymocyty, jak i komórki grasiczaka EL-4 były podatne na apoptozę indukowaną przez CBD. Zauważono że zwiększony poziom reaktywnych form tlenu komórkowego (ROS) w obu komórkach pojawia się w szczytowym poziomie po 2 godzinach od podania CBD.

[10] Badanie porównawcze apoptozy indukowanej kannabidiolem(CBD) w tymocytach i komórkach grasiczaka EL-4 u myszy.
Lee CY i wsp.(Taiwan, 2008) A comparative study on cannabidiol-induced apoptosis in murine thymocytes and EL-4 thymoma cells.

CBD a Rak szyjki macicy

[11] Ramer R. i współpracownicy (Niemcy, 2010r.)  ocenili wpływ kanabidiolu(CBD) na inwazyjność komórek rakowych. Stwierdzono wywołane przez CBD, osłabienie   rozprzestrzeniania się ludzkiego raka szyjki macicy (HeLa, C33A) i ludzkiego raka płuc (A549). Odkrycie te pomogło w zrozumieniu nowego mechanizmu działania kannabidiolu(CBD) i sugerują jego zastosowanie jako opcji terapeutycznej w leczeniu wysoce inwazyjnych nowotworów.

[11] Kannabidiol(CBD)hamuje inwazję komórek nowotworowych poprzez regulację inhibitora tkankowego metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej(MMP-1).
Ramer R. i wsp.(Germany, 2010) Cannabidiol inhibits cancer cell invasion via upregulation of tissue inhibitor of matrix metalloproteinases-1.
Sprawdź naszą ofertę <<< kliknij tutaj


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów